Croeso i Parc Tremfan Lodge

Mwynhewch arhosiad soffistigedig mewn porthdy ym mhentref hardd Llanbedrog, Gogledd Cymru yn y parc carafannau cain hwn mewn lleoliad coetir naturiol gyda golygfeydd panoramig o’r môr.

Archwilio’r Parc

Mae’r safle coetir 5 erw uwchben pentref Llanbedrog sy’n cynnig golygfeydd helaeth tuag at Bentir Llanbedrog, traeth Llanbedrog…

Archwilio Llanbedrog

Mae Llanbedrog yn eistedd ar Arfordir De cysgodol y penrhyn, wedi’i warchod yn dda gan bentir gwyrddlas amlwg Llanbedrog…

Archwilio ein Newyddion

Darllenwch y newyddion diweddaraf o Parc Tremfan Lodge…

Newyddion y Parc

Sustainability Focus! Ffocws Cynaliadwyedd!

At Tremfan Lodge Park we are always keen to look for ways to improve our site, support our local wildlife, increase our sustainability, and reduce our environmental impact. Follow us on our sustainability journey.

Twitching at Tremfan Lodge Park!

With an abundance of woodlands, shrubs, hedges, grass, and plants we are pleased that Tremfan Lodge Park is home, not only 20 unique lodges but also, much wildlife.

Outdoor Theatre returns to Llanbedrog! Theatr Awyr Agored yn dychwelyd i Lanbedrog!

They say, ‘All the World’s a Stage!’ and last week Llanbedrog became the stage as Illyria return to Oriel Plas Glyn y Weddw.