Aerial view of Llanbedrog

Mae Pen Llŷn yn denu amrywiaeth o ymwelwyr a phobl ar eu gwyliau, ac mae pob un ohonynt yn chwilio am brofiadau gwahanol, o chwaraeon dŵr llawn adrenalin i arddangosfeydd celf, o redeg marathon i gael hwyl ar y traeth gyda’r teulu. Mae cymaint i’w wneud ym Mhen Llŷn a gallwch gael gwybodaeth gynhwysfawr yn Abersoch Lifeabersoch.co.uk a Croeso Cymru. Yma, yn Llanbedrog, mae detholiad bach ond gwych o atyniadau a gweithgareddau ar garreg y drws.

Canolfan y Celfyddydau a Chaffi Oriel Plas Glyn y Weddw

Mae Canolfan Gelfyddydau a Chaffi Oriel Plas Glyn y Weddw yn Blasty Gothig Fictoraidd Rhestredig Gradd II wedi’i leoli o dan Bentir Llanbedrog. Gyda thiroedd ysblennydd a golygfeydd di-dor o’r môr ar draws y lawnt o flaen y plas tuag at Fae Ceredigion, mae hwn yn drysor o le yn Llanbedrog. Mae’r plas, a adeiladwyd yn 1857, gyda’i bensaernïaeth a’i naws wreiddiol, yn gartref i raglen fodern o arddangosfeydd celf, cyngherddau, sgyrsiau a gweithdai ynghyd â chaffi a siop enwog gyda dewis o anrhegion celf a nwyddau cartref o Gymru. Y tu allan, mae’r lawnt yn lle gwych i ymlacio i fwynhau te prynhawn ac mae’r amffitheatr awyr agored yn cael ei ddefnyddio i gynnal dramâu a chyngherddau o dan yr haul a’r sêr. Gallwch grwydro drwy’r coetir cyfagos, ac os ydych chi wedi cymryd at y lle hwn gymaint â ni, gallwch aros yn y bythynnod gwyliau ar y safle neu hyd yn oed gynnal eich priodas neu ddigwyddiad preifat yn yr adeilad trawiadol hwn a’i leoliad godidog.

Eglwys a Neuadd Eglwys Sant Pedrog

Mae Eglwys Sant Pedrog ar safle hyfryd yn rhan isaf Llanbedrog gyda nant hardd o’i blaen a mynwent daclus o’i hamgylch. Mae’r adeilad hwn sy’n dyddio’n ôl i’r 13eg ganrif,  wedi bod yn ganolog i’r pentref a’r gymuned ac mae’n parhau i chwarae rhan ganolog ym mywyd y pentref. Mae’r Hybarch Andrew Carroll Jones yn cynnig croeso cynnes i bawb gan gynnwys ei gynulleidfa ‘dymhorol’ sy’n dychwelyd bob blwyddyn. Mae’r Eglwys yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau a chynhelir Ffair y Pentref ym mis Gorffennaf, sy’n uchafbwynt cymunedol blynyddol. Mae Neuadd yr Eglwys gerllaw a chynhelir nifer o weithgareddau ynddi’n rheolaidd gan gynnwys ioga, urdd gwau a gwnïo, grŵp celf a mwy.

Gweithgareddau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Draeth Llanbedrog

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cymryd rhan weithredol ym mherchnogaeth Traeth Llanbedrog. Gall plant o bob oed fwynhau pecyn cefn o weithgareddau o’r caban ar y maes parcio a chwblhau cyfres o weithgareddau hwyliog a heriol ar y traeth a’r cyffiniau. Mae yna hefyd lwybr cerdded, gweithdai sy’n cael eu cynnal ar y traeth drwy gydol yr haf a llawer o anturiaethau i ymuno â nhw gan gynnwys  ’50 o bethau i’w gwneud cyn i chi fod yn 11¾’.

Ysgol Saethu Bob Valentine

Mae Ysgol Saethu Bob Valentine sydd wedi’i lleoli yn Wern Newydd yn Llanbedrog, yn cynnig hyfforddiant a chyfarwyddyd gwych i ddechreuwyr yn ogystal â saethwyr profiadol. Gyda dros 30 mlynedd o brofiad cewch brofiad gwych o saethu colomennod clai, hyfforddiant defnyddio gwn, cystadleuaeth colomennod clai, gemau efelychiedig, saethyddiaeth a diwrnodau grwpiau a chorfforaethol difyr dros ben.